OUTDOORS ART FESTIVAL Grenå 2021

Kunstruten

OUTDOORS ART FESTIVAL Grenå 2021 er en ny måde at tænke og arrangere en sommerfestival på. Festivalen består af en udendørs kunstrute gennem Grenå Plantage. Den udspringer af et behov for at håndtere nedlukningen af kulturtilbud som følge af  COVID-19. Samtidig er den motiveret af et stort ønske om at sætte Djursland på det kulturelle landkort i sommerperioden.

Kunstforeningen ART OUTDOORS arbejder for at etablere en kunstrute, som er attraktiv og tilgængelig for alle. Gående, kørestolsbrugere, barnevogne, cykler og hestevogne kan bevæge sig på ruten. Kunstruten skal gangbart lede de besøgende gennem den smukke rå, natur og forbi samtlige kunstværker.

Kunstforeningen ART OUTDOORS har allerede søgt og fået tilladelse fra Norddjurs Kommune til at gennemføre arrangementet OUTDOORS ART FESTIVAL Grenå 2021 på kommunens områder ved Grenå Sydhavn og Grenå Plantage.

Det foregår i perioden fra 3. juli til 19. oktober 2021.

Her skal kultur og natur indgå i en særlig dialog, og udstillingsrammerne vil uden tvivl give beskueren et nyopfundet syn på kunsten. På den ca. 7 km skønne vandretur vil man kunne opleve 80-100 opstillede værker. Hver af disse vil være forsynet med QR kode med oplysninger om det konkrete værk.

I Grenå Plantage er der helt unikke rammer til OUTDOORS ART FESTIVAL. Plantagen er et fredet og populært bynært naturområde, hvor heden står smuk med græssende får omgivet af de rå nåletræer. I hele området er der etableret vandrestier.

På kunstruten viser kunstnere fra hele landet deres kuraterede værker. Sideløbende bliver der holdt kunstarrangementer og events i tilknytning til festivalen i og omkring Siloen på Sydhavnen og i den omkringliggende natur.

Kunstforeningen ART OUTDOORS sender i foråret 2021 invitationer til kunstnere om at udstille på ruten. Kontakt os, hvis du som kunstner overvejer at deltage. 

Kunstevents ved Siloen på Sydhavnen

Kunstforeningen ART OUTDOORS har indledt et samarbejde med Tina Kruse som er projektleder på ”Liv på Sydhavnen”. Udover kunstruten i Grenå plantage vil der derfor i festivalperioden blive holdt forskellige arrangementer i og omkring den fremtrædende gamle Silo, som danner rammen for Liv på Sydhavnen i Grenå. Siloen er en stor, centralt placeret bygning, der er velegnet til udstillinger, atelier, koncerter, foredrag med mere. Disse rammer giver rig mulighed for et spirende kulturliv, og ART OUTDOORS er rigtig glade for denne samarbejdspartner. I Siloen på Sydhavnen skabes det vi betegner som projektets hjerte, men kunstånden vil i hele perioden for festivalen sprede sig til den smukke natur i det omkringliggende område mellem Sydhavnen og Grenå Plantage.

Der vil blive udarbejdet et eventprogram for hele festivalperioden som offentliggøres her på hjemmesiden og vores tilhørende sociale medier. 

OUTDOORS ART FESTIVAL vil give et markant løft til kulturlivet i Norddjurs kommune og sætte gang i lokale initiativer. Kunstruten vil sætte fokus på samspillet mellem natur og kunst. Skulpturerne på ruten får en særlig ramme i den unikke og varierede natur, som vil give de mange besøgende store oplevelser og sætte nye tanker i gang om vores oplevelse af naturrummet.

På Sydhavnen vil vi skabe en visuel synlighed på siloen, som bliver en ny markør for et levende sted til kunstudstillinger, foredrag, koncerter m.m.  Vi håber, at det bliver starten på en tilbagevendende kunstfestival.

OUTDOORS ART FESTIVAL vil også vise nye veje, når det gælder aktiviteter i byrummet. Sydhavnen rummer i forvejen mange visuelle kvaliteter og fortæller en interessant historie. Vores projekt vil også stimulere interessen blandt borgerne for disse oversete kvaliteter. 

Hvem, hvad, hvor og hvornår?

Ultimo februar planlægger vi at sende invitationer til lokale og nationale kunstnere om at bidrage med kunstværker på selve kunstruten og at være engagerede i de kunstaktiviteter som workshops, udstillinger og events der finder sted under festivalen.

Vi forventer et besøgstal på 30.000 og en deltagelse af 80 – 100 kunstnere.

OUTDOORS ART FESTIVAL finder sted i perioden fra 3. juli til 19. oktober 2021.

Vi har indledt samarbejde med flere regionale og nationale kunstforeninger med henblik på inklusion af herboende kunstnere uanset etnisk baggrund som udstillere og aktive aktører på festivalen.

Kunstruten er ca. 7 km og går igennem Grenå Plantage.
Festival liv på sydhavnen
Samarbejdspartneren "Liv på Sydhavnen" ved Siloen.